Komis

Sprzedawaj swoje towary za pośrednictwem naszego komisu

Przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizją) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Towar przyjęty przez komisanta pozostaje własnością komitenta, aż do momentu sprzedaży osobie trzeciej (ostatecznemu nabywcy). Czemu warto sprzedawać za pośrednictwem L-Morado?
  • Atrakcyjne prowizje od sprzedaży.
  • Wasze towary będą promowane za pomocą naszego sklepu online, portali aukcyjnych oraz bezpośrednio w naszych oddziałach.
  • Posiadamy bazę tysięcy klientów zainteresowanych naszymi produktami.
  • Nie pobieramy żadnych prowizji wstępnych!
  • Możliwość wycofania towaru ze sprzedaży w dowolnym momencie.