KARTA STAŁEGO KLIENTA

Dbamy o budowanie długotrwałych, dobrych relacji z naszymi Klientami i w tym celu stworzyliśmy program Kart Stałego Klienta.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY VIP
Klient, który okaże dowody zakupu, wydane przez salony firmowe L-Morado oraz e-sklep w okresie ostatnich 3 miesięcy, na łączną kwotę minimum 3000zł 

ZASADY WYDAWANIA KART
1. Karta wydawana jest po spełnieniu w/w warunków, na podstawie kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Klienta „Formularza Klienta”
2. Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpośrednio w Salonie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY
Karta Stałego Klienta uprawnia do:

 10% rabatu na zakupione towary w sieci L-Morado oraz w sklepie internetowym*

W przypadku utraty Karty Stałego Klienta  prosimy o niezwłoczne powiadomienie Salonu Firmowego L-Morado, w którym karta została wydana, celem wydania nowej karty i wykreślenia utraconej karty z rejestru.